Platba úspěšně dokončena.

Zrušili jste platbu.

Fakturace poskytovatele na

Nabíjecí skupina a zákazník musí být součástí stejného poskytovatele.

Nabíjecí karta

Nelze kopírovat, protože se měny liší

Tento nabíjecí bod není aktivní! Tento bod nabíjení mohou používat pouze globální karty.

Tento nabíjecí bod je master v síti.

Threeforce B.V.

Zeemansstraat 11

3016 CN

Rotterdam

Příliš mnoho odchozích zpráv poslední hodinu

NL48ZZZ243608190000

PGF6HWPQC07A6SI

Tento nabíjecí bod je slave v síti.

Nemůžete odstranit poskytovatele karty. Odstraňte nejprve karty poskytovatele karty.

Hosting veřejný dobíjecí bod 2 kanály AC ( měsíčně)

Platba selhala. Zkontrolujte, zda jsou údaje uvedené při platbě správné. Pokud byly všechny údaje uvedeny správně, kontaktujte banku, která vaši kartu vydala, a prošetřte příčinu zamítnutí.

Trvání (min)

Každý